Kaliskis ng Ahas by Plethora | Rakista Live EP415
Category : Rakista Radio
Posted by Mr Grimm  . March 2, 2020
0 favorites
750 views
0 likes
0 comments
Video Description
Plethora Performs "Kaliskis ng Ahas" live at Rakista Radio.

Plethora Facebook:
https://www.facebook.com/PlethoraRocks/

Join our community:
http://rakista.com

Social Media:
https://www.facebook.com/rakistaradio
https://www.facebook.com/rakistasite
https://www.facebook.com/rakrakanfestival
https://www.instagram.com/rakistaradio
https://www.twitter.com/rakistaradio

Please SUBSCRIBE for more videos:
https://www.youtube.com/RakistaRadio

A Ridzpit Empyrean Co. Production (R.E.C.)
Book Artists | Event Production & Consultancy | Music & Video Production | Social Media Services | Rakrakan Festival & Partnership | Website Design, Hosting & Management | Advertise with Rakista Radio
http://recph.com

Lyrics:

"Kaliskis ng ahas"

I.

Kaliskis mo'y animo'y alahas
kapag lumingkis siya's gutom na ahas
dila niya'y matatalas sasakmalin ka
kapag ikaw ay nag pumiglas

Pagkatao mo'y pupuluputan
lalamunin ka ng kanyang kayamanan
sa matatamis niyang mga pangako
lahat ng ito'y mapapako

Chorus.

Kaliskis ng pinuno
pinaglulunan ay ginto
makamandag na tuklaw
sa kapangyarihan sila ay
uhaw

II.

Mapanuksong ulupong
delubyo ang handog
sawang mapanghamon
pati maralita'y nilamon

Paluin sa ulo
mga ahas na manloloko
talupan ang kaliskis
ng di tayo malihis

Chorus.

Kaliskis ng pinuno
pinaglulunan ay ginto
makamandag na tuklaw
sa kapangyarihan sila ay
uhaw

Kaliskis ng pinuno
pinaglulunan ay ginto
makamandag na tuklaw
sa kapangyarihan sila ay
uhaw

#KaliskisngAhas #Kasindaksindak #RakistaRadio #RakistaMayhem #Plethora