SHOT by Banda Ni Kleggy | Rakista Live EP150
Category : Rakista Radio
Posted by Rakista Radio  . July 24, 2019
0 favorites
562 views
0 likes
0 comments
Video Description
Banda Ni Kleggy Performs "SHOT" live at Rakista Radio.

Banda Ni Kleggy Facebook:
https://www.facebook.com/BandaniKleggy/

Join our community:
http://rakista.com

Social Media:
https://www.facebook.com/rakistaradio
https://www.facebook.com/rakistasite
https://www.facebook.com/rakrakanfest...
https://www.instagram.com/rakistaradio
https://www.twitter.com/rakistaradio

Please SUBSCRIBE for more videos:
https://www.youtube.com/RakistaRadio

A Ridzpit Empyrean Co. Production (R.E.C.)
Book Artists | Event Production & Consultancy | Music & Video Production | Social Media Services | Rakrakan Festival & Partnership | Website Design, Hosting & Management | Advertise with Rakista Radio
http://recph.com


Lyrics:

"SHOT"


Ipasa mo na ang tagay
Hindi rason na wala ka nang malay
Ipasa mo na ang tagay
Maraming naghihintay
Clockwise o counter clockwise
Paikutin ang baso
Clockwise o counter clockwise
Wag lang kalimutan ang tagay
Pare shot mo na
Wag mong solohin ang amats
Kami kasi naghihintay
Pare shot mo na
Bago ka maiyak sa problema
Nandito tayo para magsaya
Clockwise o counter clockwise
Paikutin ang baso
Clockwise o counter clockwise
Wag lang kalimutan ang tagay
Pare shot mo na
Wag mong solohin ang amats
Kami kasi naghihintay
Pare shot mo na
Bago ka maiyak sa problema
Nandito tayo para magsaya
Pare shot mo na
Bago tayo maiyak sa problema
Nandito tayo para magsaya
Pare shot mo na
Wag mong solohin ang amats
Kami kasi naghihintay
Pare shot mo na
Bago ka maiyak sa problema
Nandito tayo para magsaya
Pare shot mo na (Clockwise o counter clockwise)
Paikutin ang baso
Nandito tayo para magsaya
Pare shot mo na (Clockwise o counter clockwise)
Paikutin ang baso
Pare shot mo na (Clockwise o counter clockwise)
Nandito tayo para magsaya
Nandito tayo para magsaya