Polls

View Polls

Rakista Radio's Polls

Ano ba talaga ang nauna? ITLOG O MANOK?


Ano ba talaga ang nauna? May scientific proof ba kung alin ang nauna? Paki explain
Show Results  |  Share  |  Report  |  7 votes  |  1,719 views