54 testimonials found
Was this useful?
Yes (0) - No (0)
by Prime Move... - 11/17/19 2:12 PM

Back Number

Naalala ko sa kantang ito ang simpleng buhay noon pero masaya. Salamat JBR kahit papaano naibalik mo ako sa sa aking kabataan.
0 likes - 0 comments
Was this useful?
Yes (0) - No (0)
by Prime Move... - 11/17/19 2:12 PM

Back Number

Naalala ko sa kantang ito ang simpleng buhay noon pero masaya. Salamat JBR kahit papaano naibalik mo ako sa sa aking kabataan.
0 likes - 0 comments
Was this useful?
Yes (0) - No (0)
by Prime Move... - 11/17/19 2:12 PM

Back Number

Naalala ko sa kantang ito ang simpleng buhay noon pero masaya. Salamat JBR kahit papaano naibalik mo ako sa sa aking kabataan.
0 likes - 0 comments
Was this useful?
Yes (0) - No (0)
by Prime Move... - 11/17/19 2:12 PM

Back Number

Naalala ko sa kantang ito ang simpleng buhay noon pero masaya. Salamat JBR kahit papaano naibalik mo ako sa sa aking kabataan.
0 likes - 0 comments
Was this useful?
Yes (0) - No (0)
by Prime Move... - 11/17/19 2:12 PM

Back Number

Naalala ko sa kantang ito ang simpleng buhay noon pero masaya. Salamat JBR kahit papaano naibalik mo ako sa sa aking kabataan.
0 likes - 0 comments
Was this useful?
Yes (0) - No (0)
by Prime Move... - 11/17/19 2:12 PM

Back Number

Naalala ko sa kantang ito ang simpleng buhay noon pero masaya. Salamat JBR kahit papaano naibalik mo ako sa sa aking kabataan.
0 likes - 0 comments
Was this useful?
Yes (0) - No (0)
by Prime Move... - 11/17/19 2:12 PM

Back Number

Naalala ko sa kantang ito ang simpleng buhay noon pero masaya. Salamat JBR kahit papaano naibalik mo ako sa sa aking kabataan.
0 likes - 0 comments
Was this useful?
Yes (0) - No (0)
by Mrk Capslo... - 10/10/19 12:46 PM

TEST

TEST
0 likes - 0 comments
Was this useful?
Yes (0) - No (0)
by Mark Raffy... - 10/10/19 12:46 PM

Test

Testing
0 likes - 0 comments
Was this useful?
Yes (0) - No (0)
by Mark Raffy... - 10/10/19 12:33 PM

Test

Testing
0 likes - 0 comments