Forums » Off-Topic Discussions

List of newest posts

  • March 26, 2019 12:32 PM HKT
  • Present!

  • May 22, 2018 4:09 PM HKT
  • it's may 22 and i'm present. 3 days na! chill!

  • May 15, 2018 5:04 PM HKT
  • antodi

  • May 15, 2018 12:21 AM HKT
  • present :)

  • May 14, 2018 12:38 PM HKT
  • present

  • April 18, 2018 11:43 AM HKT
  • Present .

  • April 10, 2018 12:49 AM HKT
  • Present!

  • March 14, 2018 11:53 AM HKT
  • present

  • March 4, 2018 5:13 PM HKT
  • present

  • February 27, 2018 9:13 AM HKT
  • present

  • February 23, 2018 8:43 AM HKT
  • present

  • February 17, 2018 11:36 AM HKT
  • present

  • February 3, 2018 8:18 AM HKT
  • present

  • February 3, 2018 1:34 AM HKT
  • PRESENT !

  • February 2, 2018 9:57 AM HKT
  • present

  • January 30, 2018 6:00 PM HKT
  • PRESENT!!!

  • January 29, 2018 10:09 AM HKT
  • present

  • January 27, 2018 11:39 AM HKT
  • present

  • January 23, 2018 3:06 PM HKT
  • present

  • January 21, 2018 9:11 AM HKT
  • present

  • January 20, 2018 8:59 AM HKT
  • present

  • January 19, 2018 1:34 PM HKT
  • present

  • January 17, 2018 8:13 AM HKT
  • present

  • January 17, 2018 1:10 AM HKT
  • present

  • January 15, 2018 8:01 AM HKT
  • present

  • January 15, 2018 1:34 AM HKT
  • present

  • January 15, 2018 12:30 AM HKT
  • present

  • January 14, 2018 10:03 PM HKT
  • Present

    

  • January 13, 2018 12:03 AM HKT
  • PRESENT

  • January 12, 2018 7:02 PM HKT
  • Pressssss sent!

  • January 12, 2018 10:27 AM HKT
  • present

  • November 24, 2018 12:43 PM HKT
  • mabangis ang tugtuang ng 123pikit

  • July 18, 2018 12:28 AM HKT
  • SA BAHAY NI PRINCESS THEA NA MABANGIS

    

  • June 20, 2018 9:34 AM HKT
  • may kakatayin babuyan sa 

  • April 10, 2018 1:15 AM HKT
  • na nag aabang lang

  • March 20, 2018 7:33 PM HKT
  • tropa ni justin bieber

  • January 17, 2018 8:15 AM HKT
  • at nag hheadbang kasama

  • January 13, 2018 12:06 AM HKT
  • napakanta siya ng narda....

    

  • January 12, 2018 6:59 PM HKT
  • madapa ang aso at..

  • January 12, 2018 11:56 AM HKT
  • gilid ng tabing dagat

  • January 12, 2018 11:50 AM HKT
  • Koral habang naglulumpasay sa

  • January 12, 2018 10:29 AM HKT
  • kapatid na nasa kabilang

  • January 30, 2018 8:59 AM HKT
  • Hello guys! rcom v1 batch 2006 :-p

  • January 23, 2018 7:01 AM HKT
  • Testing...

   magsisend po ako ng bugs if ever may makita or anything :)

    

   Hello, Rakista world!

  • January 21, 2018 9:10 AM HKT
  • Mherskie 
   rcom chatters batch 12 

  • January 13, 2018 12:01 AM HKT
  • Sheilah

   nick paperclip 

   RSCTC

  • January 12, 2018 7:04 PM HKT
  • Thank you Kuya Harold and Rakista Team!

  • January 27, 2018 11:40 AM HKT
  • labas sungke hahaha

  • January 17, 2018 8:14 AM HKT
  • pictorial

  • January 13, 2018 12:08 AM HKT
  • madaming buhok... hahaha