Sign Up
RAKISTA helps you connect and share music with the people in your life.

j n k

tanong kulang anoba ng tugtugan ng jrock at krock?
ang tao ay magkakaiba walang dapat mang husga basta alammo sasarili mo kung sinoka dimo kailangan mag bago para sa kanila
https://facebook.com/guisadiomakulitzz
All times are GMT +2. The time now is 7:21 am.